Mikor kezelhetik az adataim?
Adatkezelő?

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen (esetleg adatkezelő által), valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. De mit is jelent ez pontosabban? Lássuk részletesebben.

A jogszerűség és tisztesség azt jelenti, hogy a személyes adatok beszerzése mindig törvényes és tisztességes eszközökkel történjen és ezek az adatkezelés teljes időtartama alatt fennálljanak. Szükséges az is, hogy az adatkezelésnek legyen egy megfelelő jogalapja. A GDPR több, pontosan 6 féle jogalapot határoz meg, mely alapján az adatainkat egy adatkezelő kezelheti. Ezek a hozzájárulás, a szerződés teljesítése, a jogszabályi kötelezettség, a létfontosságú érdek, a közérdek és az adatkezelő jogos érdeke. Lássuk akkor ezeket részletesen:

Az érintett hozzájárulása

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Fontos, hogy a hozzájárulás önkéntes legyen és a hozzájárulást minden esetben aktív cselekedettel végezze el a hozzájárulást adó.

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Jogi kötelezettség

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jogi
kötelezettség jogalappal adatot kizárólag akkor kezelünk, ha jogszabály általi kötelezés van. Jogi
kötelezettséget, mint adatkezelési jogalapot jogszabály feltételes módú adatkezelési előírásakor nem
alkalmazunk.

Létfontosságú érdek

Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. Fontos szempont a jogalap kiválasztásánál, hogy a létfontosságú érdekből történő adatkezelés átmeneti jellegű, kizárólag a létfontosságú érdek fennállásáig tarthat. Az adatok kezelésének rendjét a létfontosságú érdek megszűnése után külön szabályozzuk.

Közérdek, vagy közhatalom

Ez esetben az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Cégünk nem minősül közhatalomnak és nem végez közérdekű adatkezelést, így e jogalappal nem kezelünk adatot.

Jogos érdek

Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Adatkezelésünk során gyakran e jogalappal végzünk adatkezelést.

Jogos érdek jogalapú adatkezelés esetén minden esetben érdekmélegelési tesztet végzünk, melyben vizsgáljuk az érintett alapvető jogaira és szabadságaira gyakorolt hatás és korlátozás arányosságát és szükségességét.

Tanácsra lenne szüksége? A lent megadott elérhetőségek egyikén hamarosan keresni fogom.

  Megismertem az adatvédelmi tájékoztatót, tudomásul veszem, hogy adataim az abban foglaltak szerint lesznek kezelve.
  Az adatvédelmi tájékoztatót itt elolvashatja.

  Blog

  Adatkezelés alapelvei

  Adatkezelés alapelvei I.

  A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. De mit is jelent ez pontosabban? Lássuk részletesebben.

  Mikor kezelhetik az adataimat

  Mikor kezelhetik az adataim?

  A GDPR több, pontosan 6 féle jogalapot határoz meg, mely alapján az adatainkat egy adatkezelő kezelheti. Mit jelent ez? Fejtsük ki bővebben, érthetőbben. 

  Adatvédelmi sablon készítése

  Adatvédelmi sablon? Miért ne?

  Rengeteg oldal van, ahonnan ingyenesen, vagy ahonnan egy adatvédelmi szakértő díjánál jóval olcsóbban tölthető le egy adatvédelmi sablon. DE vajon igazi ez?